Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Flödesvägning

Friedrich Electronic flödesvåg typ RC

Friedrich Electronic flödesvåg typ RC för kontinuerlig vägning av pulver, mjöl, kli med mera.

Översikt

  • Dammtät inkapsling och underhållsfritt system
  • Låg installationshöjd, enkel montering
  • Till stor del okänslig för vibrationer
  • Direkt flödesmätning med hög noggrannhet
  • Patenterat och beprövat mätsystem 

Friedrich Electronic flödesvågtyp RC (PDF)

dcFriedrich Electronic flödesvåg typ DC för kontinuerlig vägning av spannmål, pellets, granulat med mera.

Översikt

  • Noggrant vägningssystem till liten kostnad
  • Enkel installation med vanliga röranslutningar
  • Pålitligt system som kräver lite underhåll
  • Konstruerad för vägning av spannmål, malt, pellets och granulat

Friedrich Electronic flödesvågtyp DC (PDF)

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här produkten!