Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Dammfri Spannmålsmottagning

Dammfri Spannmålsmottagning vid tippning i ombyggd och aspirerad intagsgropVi levererar intagsgropar för spannmålsmottagning som är i det närmaste helt dammfria.

Intagsgroparna har ett inbyggt luftkanalsystem som styr luftströmmarna ner i gropen.

Systemet kopplas till ett filter som avskiljer dammet från luften.

Det är också möjligt att förse befintliga intagsgropar med detta system.

- läs mer (pdf)

Se vår film nedan som exempel.

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här produkten!