Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Blandare

Blandare för använding inom bland annat kvarn, foder, eller livsmedelsindustri.
Finns i flera utföranden och anpassas helt efter ändamålet.

WAM WBN Blandare, finns i utförande för olika ändamål

WBN

Blandare av batchtyp med en horisontell axel med dubbla ribbor (vridna motsatt varandra).
Lämplig för bland annar torra pulver och kornformaiga produkter.

Finns i flera utförande och storlekar med kapacietet upp 10 m³.

WAM blandare typ WBN (PDF)


WAM blandare typ WAH

WAH

Kontinuerlig blandare med en horisontell axel.
Lämplig för pulver, korn och kortfibriga produkter. 

Finns i flera utföranden och storlekar.

WAM blandare typ WAH (PDF)

WAM blandare typ WBHT

WBHT

Blandare av batchtyp med "60º bomb bay door", det vill säga en luckan längs botten av hela blandaren som möjliggör en snabb tömning.

WAM blandare typ WBHT (PDF)

WAM blandare typ WTSWTS

Blandare av batchtyp med dubbla axlar försedda med paddlar.

Effektiv och snabb blandare som klarar de flesta material, även de som är lite ömtåligare.

WAM blandare typ WTS (PDF)

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här produkten!