Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Projektering

Vi utför projektering av:

Maskininstallationsritning i 3DSilokonsult utför projektering och tar bland annat fram installationsritningar i 3D

Nyttan av att utföra installationsritningarna i 3D är mycket stor.

  • Som kund får du direkt en bild på hur det färdiga resultatet blir.
  • Produktionspersonalen som skall arbeta vid maskinerna ges möjlighet att få inblick i hur arbetsplatsen kommer att se ut innan maskininstallationen är utförd.
  • Utrymmesbehovet för vald maskinutrustning kan testas för att se om tillgängligt utrymme är tillräckligt.
  • 3D ritningarna kan enkelt skickas över Internet till berörda parter för granskning, där du har möjlighet att zooma och vrida på modellen för att se maskinerna från alla olika vinklar.

Flödesschema.
Flödesschema som visar produktens väg genom anläggningen används som:

  • Underlag för programmering av styrsystem.
  • Utbildning av personal hur anläggningen är uppbyggd.
  • Dokumentation av hur produkten hanteras (kvalitetsplan).

Det är viktigt att uppdatera flödesschemat när förändringar görs i anläggningen. Vi bistår er givetvis med detta.

Aspirationsanläggning.
En rätt dimensionerad aspirationsanläggning är ett måste för att förhindra att dammig luft sprider sig genom anläggningen. Dammiga lokaler skall klassas enligt ATEX direktivet.

Dimmensionering. 
Dimmensionering av pneumatiska och mekaniska transporter samt flödesanalyser för processer.