Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Våra kompetenser

Silokonsult utför projektering och tar bland annat fram installationsritningar i 3D

Med vår gedigna erfarenhet och stora kontaktnät gällande maskintillverkare, är vi kapabla att ta oss an det mesta inom vårt branschområde, spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier och livsmedelsindustrin, med bästa slutresultat som följd.

Kombinationen - gedigen erfarenhet - modern teknik med maskininstallationsritningar i 3D - ger oss stora fördelar för att lösa de uppgifter våra kunder önskar.

Mångårig erfarenhet samt kunskap om maskinsäkerhet och CE-märkning av maskiner och hela anläggningar enligt maskindirektivet.

Göran Persson

Göran PerssonLång erfarenhet av maskinutrustning och silokonstruktion för kvarn-, spannmål-, foderindustrin samt utsädesrenserier och livsmedelsindustrin. Har stort kontaktnät gällande maskintillverkare och deras sortiment, vilket medför kompetens att välja rätt maskinutrustning för varje specifikt ändamål.

Sköter det mesta av våra kundkontakter.

Hans Olsson

Hans OlssonHar jobbat som konstruktör i över 25 år, ritat och projekterat agro-anläggningar sedan 1994. Från 2002 sker ritningsarbetet i 3D, inom vilket område Hans har skaffat sig gedigen kompetens.

Ritar flödesschema över anläggningarna så att PLC-styrsystemen kan programmeras rätt. Leder projekt och utför CE-märkning av anläggning och system.

Anders Bernvik

Anders BernvikUppväxt med lantbruk på varaslätten, stort tekniskt intresse och praktiskt lagd. Har 10 års erfarenhet från tillverkningsindustrin och är van att snabbt tillgodose kundernas behov av material.

Vår kontaktman när det gäller slit- och reservdelar. Leder projekt och utför CE-märkning av anläggning och system.

Torbjörn Lidin

Torbjörn LidinHar under de senaste 20 åren sysslat med konstruktion och projektering med inriktning på mekanik. Erfarenhet från ett flertal olika CAD system och från 2004 konstruerat i 3D miljön. Torbjörn har bred kompetens och ett stort intresse för teknik.

Ritar och konstruerar anläggningar i samråd med beställaren. Leder projekt.