Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Containerlastare

Se vårt senaste youtube-klipp med filmen på vår containerlastare.

Nya produkter

Hemsidan har uppdaterats med fler av våra produkter och informationen för många av våra befintliga och nya produkter på hemsidan har kompletterats med broschyrer i pdf-format.

1 ... 14 15 16 17 18 ... 20